Πληρωμή ενοικίου‏ De Meent 2014-2015 / Betaling Huur

Αγαπητοί γονείς,

Αν δεν έχετε πληρώσει την συνδρομή σας, θα ήθελα να σας παρακαλέσω να πληρώσετε το συνολικό ποσό (120 ευρώ) για το ενοίκιο του σχολείου μας!!!
Αριθμός λογαριασμού: NL 97 RABO 0112089569 t.a.v. Vereniging Athena. Με το όνομά σας και τα όνοματα των παιδιών σας.

Με φιλικούς χαιρετισμούς,
Rena Giakamou,
Secretaris O.C.


Geachte ouders,

Als jullie nog niet hebben betaald, wil ik jullie verzoeken om jullie bijdrage (120 euro) voor de huur van onze school te betalen!!!
Rekeningnummer: NL 97 RABO 0112089569 t.a.v. Vereniging Athena. Onder vermelding van uw naam en de naam (namen) van uw kinderen.

Met vriendelijke groet,
Rena Giakamou,
Secretaris O.C.

Last Updated (Saturday, 07 March 2015 14:29)