Σχολικό πρόγραμμα

Το σχολικό πρόγραμμα για τον οκτώμβριο είναι ως εξής:

11 οκτωμβρίου:  Μάθημα
15 οκτωμβρίου:  Διακοπές
18 οκτωμβρίου:  Διακοπές
22 οκτωμβρίου:  Μάθημα
25 οκτωμβρίου:  Μάθημα
29 οκτωμβρίου:  Μάθημα


Het schoolprogramma voor de maand oktober is als volgt:

11 oktober:  Les
15 oktober:  Vakantie
18 oktober:  Vakantie
22 oktober:  Les
25 oktober:  Les
29 oktober:  Les